Forex trading and more
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
chungduan
Posts : 27
Join date : 2022-01-06
Age : 33
https://bit.ly/3IiNHsh

Phân loại nguồn vốn kinh doanh và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp Empty Phân loại nguồn vốn kinh doanh và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp

Fri Aug 26, 2022 3:54 pm
Nguồn vốn kinh doanh thể hiện được lượng tiền tệ mà công ty hoặc doanh nghiệp đó sở hữu để phục vụ cho mục đích kinh doanh, sản xuất tạo lợi nhuận của doanh nghiệp mang mục tiêu là quỹ tích lũy, sinh lời. Vốn kinh doanh phải có trước các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là yếu tố có ý nghĩa rất lớn và nó quyết định hoạt động của một công ty, doanh nghiệp.
Phân loại nguồn vốn kinh doanh và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp Von-kinh-doanh-la-gi
Phân loại nguồn vốn kinh doanh theo căn cứ kinh doanh của doanh nghiệp
Nguồn vốn kinh doanh được phân theo nhiều loại khác nhau dựa theo khái niệm của chúng, tùy vào mục đích và quá trình hình thành cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà phân loại. Nhưng hầu hết đều được chia thành các loại chính sau đây:
1. Nguồn vốn kinh doanh dựa vào đặc điểm luân chuyển của nguồn vốn
Nguồn vốn kinh doanh này cúng được chia ra thành 2 loại nhỏ:
- Vốn cố định và vốn lưu động.
  + Vốn cố định: Đây là loại vốn mang giá trị cố định, các loại tài sản có giá trị lớn. Chúng tồn tại theo thời gian dài và có chu kỳ sử dụng lâu dài theo hằng năm trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
  + Vốn lưu động: Có thể tính bằng tiền của tài sản ngắn hạn. Đặc điểm sử dụng của vốn lưu động luôn chịu chi phối bởi đặc điểm của các tài sản ngắn hạn.
2. Nguồn vốn kinh doanh phân loại căn cứ vào quan hệ sở hữu của doanh nghiệp
- Nguồn vốn sở hữu là nguồn vốn được tạo nên từ nhiều chủ sở hữu vốn hoặc có thể chỉ từ đúng một chủ sở hữu của của doanh nghiệp đó. Đây là loại vốn xuất hiện ngay từ đầu và được bổ sung thêm trong quá trình phát triển.
- Nguồn vốn nợ phải trả là nguồn vốn hình thành từ các nguồn vay khác nhau. Hiện nay hầu như doanh nghiệp nào cũng có nguồn vốn này. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn kinh doanh trở nên là điều dĩ nhiên khi bắt đầu một hoạt động kinh doanh nào đó.
Nguồn vốn này giống như các từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức tài chính tín dụng, tài sản chờ xử lý, các khoản tạm sử dụng chưa thanh toán.
>> Đọc thêm: Thủ tục mua xe ô tô trả góp tại TP Bank ra sao? Khách hàng cần lưu ý điều gì?
3. Phân loại nguồn vốn kinh doanh theo thời gian huy động và sử dụng vốn
Loại cuối cùng là nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời.
Đây là loại vốn sử dụng dài hạn, thời gian sử dụng vào ít nhất 1 năm hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, nguồn vốn tạm thời sử dụng trong thời gian ngắn hạn phục vụ những nhu cầu vốn có tính chất tạm thời, chưa được lên kế hoạch từ trước hoặc phát sinh bất thường trong hoạt động kinh doanh.
Nguồn vốn kinh doanh phải được xác định cụ thể rõ ràng để doanh nghiệp nắm bắt chắc chắn về tình hình tài để định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Xác định vai trò của nguồn vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp
Có thể nói yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chính là nguồn vốn. Do vậy dịch vụ vay vốn kinh doanh hiện nay đều được tất cả các doanh nghiệp sử dụng. Để có thể mở rộng sản xuất cũng như mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong dự án và các dự án trong tương lai.
Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải đảm bảo được sự quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và phát triển nguồn vốn. Đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn trong các hoạt động kinh doanh của mình.
Nguồn vốn kinh doanh phải đại diện cho một lượng tài sản nhất định.
- Có nghĩa là vốn phải được biểu hiện bằng giá trị tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp.
- Vốn phải vận động và sinh lời, đạt được mục tiêu trong kinh doanh.
- Vốn được quan niệm như một thứ hàng hoá và có thể được coi là thứ hàng hoá đặc biệt vì nó có khả năng được mua bán quyền sở hữu trên thị trường vốn, trên thị trường tài chính.
>> Đọc thêm: Mua ô tô trả góp 100% giá trị chiếc xe có khả thi hay không?
Back to top
Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum