Forex trading and more
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
trinhnguyen81
Posts : 10
Join date : 2021-06-28
https://laphongxanh.edu.vn/

Chương trình khung giáo dục mầm non được cải tiến liên tục theo thời đại  Empty Chương trình khung giáo dục mầm non được cải tiến liên tục theo thời đại

Thu Aug 05, 2021 6:35 pm
Sự phát triển của xã hội và đổi mới trong công nghệ hiện đại cũng kéo theo những yêu cầu về cải tiến và đổi mới trong giáo dục để bắt kịp nhịp sống của thời đại. Chương trình khung giáo dục mầm non cũng đang có những thay đổi tích cực trong những năm qua, tạo môi trường giáo dục chất lượng cho trẻ phát triển toàn diện.
Xây dựng chương trình khung giáo dục mầm non mới trong thời đại mới
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập, bộ Giáo Dục chủ trương xây dựng chương trình khung giáo dục mầm non mới cho các trường học. Theo đó, mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, cảm giác qua các giác quan, hình thành các nhân cách và kỹ năng sống, chuẩn bị hành trang cho trẻ em vào lớp một. Dựa theo những mục tiêu đó, trường mầm non chất lượng cao tại hà nội xây dựng kế hoạch và phương pháp giảng dạy đảm bảo tạo điều kiện cho trẻ tư duy và học hỏi, phát triển các kỹ năng bản thân.
Chương trình khung giáo dục mầm non được cải tiến liên tục theo thời đại  Bcec09f8dea573ec3c98e5fe237b881a
Mỗi cấp giáo dục mầm non trong độ tuổi từ 3 tháng đến 6 tuổi sẽ có chương trình và cách tiếp cận khác nhau, dựa theo những đánh giá khoa học đảm bảo tính phù hợp với độ tuổi phát triển của trẻ. Chương trình Giáo dục tại các trường mầm non có cấu trúc chia làm 5 phần gồm:
Phát triển nhận thức
Phát triển ngôn ngữ
Phát triển thể chất
Phát triển tình cảm xã hội
Phát triển thẩm mỹ

Bên cạnh đó, những năm đầu đời là thời gian trẻ để tiếp nhận những kiến thức mới và tư duy phát triển não bộ nên trong chương trình khung giáo dục mầm non mới, các trường mầm non cũng linh hoạt lồng ghép các hoạt động phù hợp với độ tuổi của trẻ như:
Làm quen với ngoại ngữ
Tạo môi trường giao lưu làm quen và cùng nhau học hỏi
Cho trẻ tiếp cận công nghệ số và những nội dung giáo dục khác phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non trong thời đại công nghệ số. Từ đó xây dựng ý thức về việc sử dụng công nghệ thông tin cho mục đích tích cực.

Để đạt được thành công khi áp dụng, các nội dung trong chương trình khung giáo dục mầm non mới cần đảm bảo tính khoa học, thiết thực, phù hợp với độ tuổi của trẻ, văn hoá, điều kiện giáo dục của trường học cũng như địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, xây dựng một môi trường lành mạnh và tạo điều kiện cho trẻ chủ động học hỏi, tư duy sáng tạo.
Back to top
Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum